کابل تک RG59 ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳:۱۳:۳۶

Project Description

کابل تک RG59

RG59

  • نوع : RG59 تک
  • طول کابل : ۵۰۰ متر
  • شرکت سازنده: بلدن
  • بسته بندی : کارتنی
  • جنس روکش : روکش پلی اتیلن شیلد دار و فویلدار
  • تعداد شیلد : ۹۶ رشته
  • مغز کابل : قطر ۰/۷