کابل ترکیبی RG59 ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۱۳:۲۹:۴۰

Project Description

کابل ترکیبی RG59

RG59

  • نوع :  RG59 ترکیبی
  • طول کابل : ۳۰۵ متر
  • شرکت سازنده: بلدن
  • بسته بندی : کارتنی
  • جنس روکش : روکش پلی اتیلن شیلد دار و فویلدار
  • تعداد شیلد : ۹۶ رشته
  • مغز کابل : قطر ۰/۷
  • برق : دو رشته برق نمره ۰/۵۰