چگونه آموزش های لازم در مورد استفاده از پکیج های دوربین مداربسته را دریافت کنیم؟

در صورتیکه نصب پکیج دوربین مداربسته خودرا به الکترواشل بسپارید ، آموزش به صورت حضوری و در غر این صورت برای دریافت پشتیبانی با ما در تماس باشید.

۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۲:۰۴:۵۱ ۱۶ تیر ۱۳۹۷|