شرایط خدمات پس از فروش چیست؟

  • در صورت اعزام کارشناس به محل ، هزینه جداگانه محاسبه میشود.
  • در صورت نیاز به ارسال کالا به دفتر مرکزی جهت تست و تعمیردر حالیکه شامل گارانتی باشد ، فقط هزینه ارسال به عهده خریدار است و در غیر این صورت هزینه تعمیر هم محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۲:۰۶:۲۲ ۱۶ تیر ۱۳۹۷|