بازه زمانی ارسال سفارشات چه مدت است؟

در تهران یک روز کاری و شهرستان ۳ روز کاری

۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۲:۰۷:۵۶ ۱۶ تیر ۱۳۹۷|