چشمی پارادوکس ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۶:۳۵:۱۰

Project Description

چشمی پارادوکس

چشمی

 • ایمن در برابر حیوانات تا وزن ۱۸ کیلوگرم
 • هنگامی که نیاز به سطح بالای ایمنی وجود دارد، مانند هنگامی که حیوانات بطور مداوم در ناحیه تشخیص هستند،از مدل DG75 استفاده شود.
 • بیشتر از ۱۵ متر برای مرکز نور با زاویه دید ۸۸.۵ درجه
 • ابعاد ۱۱m x 11m و تا ۱۵متر برای نورهای مرکز با زاویه دید ۸۸.۵ درجه
 • میزان بالای رد تداخل های EMI و RFI
 • استفاده PCB تنها از اجزای پایه روی سطوح
 • رله حالت جامد
 • پردازش سیگنال های پالسی اتوماتیک
 • جبران دمای اتوماتیک
 • حفاظ فلزی میزان حفاظت در برابر سیگنالهای EMI و RFI
 • دارای سنسور المنت دو تایی
 • دارای سوییچ ضد اخلال فیزیکی