فیش برق ترمینالی نری ۱۳۹۷/۵/۲۹ ۱۲:۰۸:۱۲

Project Description

فیش برق ترمینالی نری

مناسب برای : ارتباط DC